Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

American elementary education pre-service teachers’ attitudes towards biotechnology processes

Yazar kurumları :
Southern Illinois University Carbondale, Department of Curriculum and Instruction1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

This study examined elementary education pre-service teachers‟ attitudes towards biotech-nology processes. A sample comprised 88 elementary education pre-service teachers at a mid-sized university in the Midwest of the USA. Sixty and 28 of these pre-service teachers were enrolled in Introductory Science Methods course and Advance Science Methods Course, respectively. Data were collected using a questionnaire which had 15 statements on a 3 Likert-scale and required students to indicate whether each statement is acceptable or unacceptable. The results indicated that elementary education pre-service teachers from both courses generally held a wide range of attitudes towards biotechnology. Notably, ma-jority of the pre-service teachers approved the genetic modification of microorganisms and plants, but disapproved the processes that involved the insertion or removal of genes in hu-mans and animals. Implications for science teacher education, curriculum as well as rec-ommendations for further research are discussed.

Özet İngilizce :

Bu çalışma ilköğretim öğretmen adaylarının biyoteknolojik süreçlere yönelik tutumlarını saptamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin Ortabatı bölgesinde orta büyüklükte bir üniversiteye devam etmekte olan ilköğretim öğretmen adaylarından 88"i bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 60 ve 28 ilköğretim adayı sırasıyla Bilimsel Yöntemlere Giriş ve İleri Düzeyde Bilmsel Yöntemler derslerine kayıtldır. Üçlü Likert tipi ölçeğin ve 15 soruluk ifadelerden oluşmuş bir anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anketteki her bir ifadenin kabul edilip edilmediğine karar vermeleri öğrencilerden istenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde her iki dersi de alan öğretmen adaylarının biyoteknolojiye yönelik tutumlarında çeşitlilik olduğu görülmektedir. Dikkat çeken bir husus, öğretmen adayları mikroorganizme ve bitkilerdeki gene-tik değişiklikleri onaylarken insan ve hayvan genleri üzerindeki ekleme veya çıkarma süreçlerini onaylamamalarıdır. Fen Bilimleri öğretmen eğitimi, müfredat ve farklı ararştırmaya yönelik sonuç ve öneriler tartışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :