Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı : 10 Sayfalar 60 - 72 2017-07-15
PROTOTÜRK KÜLTÜRÜNÜN İŞIĞINDA NAHÇIVANIN TUNC ÇAĞI SERAMİKLERİ
Toğrul Halilov
21 261

Öz Seramikçilik, Nahçıvan'ın en eski sanat alanıdır. Makalede Son Tunç Çağı’nda Nahçıvan'daki, seramikçilik üzerinde durulmuştur. Bu dönemde Azerbaycan'ın diğer şehirleri gibi Nahçıvan da önemli bir sanat merkezi olmuştur. Seramik ürünler boyut, biçim, desen, yapıldığı malzeme ve yapılış teknolojisine göre birbirinden farklıdır. Nahçıvan seramikçilerinin yapmış olduğu kil kaplar, sofra veya mutfak seramiği olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.  Azerbaycan arkeolojisinde özel bir yer tutan güncel  konulardan birini  Nahçivan'dakı  Tunç  çağına ait  yerleşimlerden (II Kültepe, Şahtaxtı, Qızılburun vb.)  bulunan seramiklerin süsleme özelliğini  araştırmak oluşturur. Makalede Nahçivan'ın Tunç Çağı  yerleşimlerinden bulunan kil kabların üzerindeki desenlerden bir grupunun  anlamı ve yayılma alanı araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar sırasında onların insanların dini-ideolojik-görüşümleri, hayatiyla bağlılık oluştururduğu,  simge, damga  kibi kullanıldığı belli olur. Süslemede kulanılan desenler daha çok prototürk kültürünün yayğın olduğu toprakları kapsamıştır.

Anahtar Kelimeler

Prototürk kültürü, desen, Tunc çağı
Абибуллаев О.А. (1982) Энеолит и бронза на территории Нахичеванской АССР, Баку: Элм, 314 с.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Toğrul Halilov