EĞİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİNDE DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Öz Ülkemiz doğa ve kültür varlılarının zenginliği açısından özel bir konuma sahiptir. Ancak son yıllarda bu zenginliklerimiz ciddi ve önüne geçilemeyen bir yok olma süreci içine girmiştir. Bu süreci başlatan birçok neden olmakla birlikte; Milli Eğitim politikamızda koruma bilincine yönelik bir programın bulunmayışı en önemli nedenlerdendir. Koruma bilincinin yaygınlaştırılması ve topluma kazandırılmasında öğretmenlerin rolü büyüktür. Bu nedenle koruma bilincinin öncelikle öğretmenlere kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda: ilköğretim 1. kademeye öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin içeriklerine koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler tek ders etrafında değil birbirini takip eden dönemlerde farklı derslerin müfredatlarına yansıtılarak sürdürülmelidir. Bu makalede koruma bilincinin geliştirilmesine uygun dersler ve yapılacak düzenlemelere değinilmiştir.