Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan & Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An attempt to understand the driving forces of historiography in the eurocentric perspective in southeast asia

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Researcher1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper, I will sketch the issue of historical writing in the Eurocentric perspective concerning two regions, Malaya and the East Indies in Southeast Asia. The reason to take these regions into consideration in the same text can be justified on the basis that both regions have been historically and anthropologically considered concentric. With regard to this region, this paper is an overall attempt to understand the successive efforts of Western individuals writing history from the Eurocentric perspective since the earlier period of Western intervention in the regional socio-economic and cultural changes. In fact, absorption of the native histories is not just a reflection of understanding the native, but an attempt to transform them for some supposedly higher ideals. In this context, it would be neglectful if we did not also note that the native communities in the Eastern sphere of the Indian Ocean studied in this text have historically had Muslim majorities

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale, Güneydoğu Asya’da, Malaya ve Doğu Hint olarak bilinen topraklarda, Avrupamerkezci yaklaşım bağlamında tarihyazımına bir giriş niteliğinde kaleme alınmıştır. Bu iki coğrafi bölgenin aynı metinde ele alınması, tarihsel ve antropolojik bağlamda ilintili olmalarından kaynaklanmaktadır. Makalede, Batılı unsurların erken dönemlerden başlayarak bölgenin sosyoekonomik ve kültürel değişim süreçlerine müdahaleleri bağlamında uygulayageldikleri Avrupamerkezci yaklaşım genel hatlarıyla ele alınacaktır. Yerlilerin tarihlerine gösterilen ilgi, salt bu toplumları anlama çabası ile sınırlı değildir, bunun ötesinde bu toplumları kimi yüce idealler adına dönüştürme çabası içermektedir. Bu çerçevede, Hint Okyanusu’nun doğusunda kalan topraklarda hâkim unsurun Müslüman topluluklar olduğu hatırlandığında, Avrupamerkezci yaklaşımın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :