Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kent mobilyaları tasarımında özgün yaklaşımlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının önem kazandığı 2010'lu yıllarda "kent mobilyaları" kavramı güncelliğini arttıran bir konu olarak karşımıza çıkmakta ve bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Kent mobilyaları tasarımı, kentlinin ortak kullanım mekânlarında, kentsel fonksiyonları sağlamanın yanında kente çağdaş ve estetik bir görünüm kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu çalışmada kent mobilyalarının genel tanımlamaları yapılmıştır. Kent mobilyaları tasarımında özgünlük oluşturabilecek; işlev, estetik, biçim, malzeme, renk, doku ve algılanabilirlik ölçütleri üzerinde durulmuş ve günümüz kent mobilyaları tasarım örnekleri ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, özgün ve yaratıcı kent mobilyaları tasarımları, yer aldıkları mekânlarda hem kullanım kalitesini hem de görsel kaliteyi arttırarak, kent kimliğini ve kullanıcıların psikolojik durumlarını olumlu yönde etkileyebilmektedirler.

Özet İngilizce :

Urban construction and renewing efforts become more important in 2010s and ''Urban furniture'' subject is an increasingly updating subject for us and about this subject lots of studies are made. Urban furniture design, for the local urban use places, aims to gain a modern and esthetic vision to the urban, in addition to urban functional supply. In this study, urban furnitures have been defined in general. Standards of functionality, esthetic, style, material, color and perceptibility have been emphasized and evaluated with the design samples of modern-day's urban furniture. In conclusion, by increasing both the usage and the visual qualities in environments which they are used, original and creative designs of urban furnitures may affect the identity of the city and the psychology of the consumer positively.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :