Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni medya gazeteciliğinde etik bir paradigma belirlemenin kapsamı ve sınırları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü1
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni medya gazeteciliği, çok büyük iletişim potansiyeliyle, modern bir haber toplama ve yayımlama biçimidir ya da pek çok farklı katılımcının bağlanabildiği çevrimiçi (online) bir forumdur. Ayrıca, bu biçim ya da forum, dijital ya da çevrimiçi (online) gazetecilik olarak adlandırılan, medya profesyonellerine sınırsız kaynaklar ve teknolojik olanaklar sunan internet üzerinde ve internet aracılığıyla gerçekleştirilen internete özgü bir gazetecilik türüne gönderme yapmaktadır. Yeni medya, teknolojik gelişmelerin ve değişimlerin paralelinde gelişim sürecini sürdürmekte, hızlı olduğu kadar da belirli kurallara bağlı kalmadan geliştiği için yeni sorunları beraberinde getirmekte ve bu nedenle, yeni medya gazeteciliğinin etik düzenlemelere acil olarak kavuşturulması gerekmektedir. Yeni medya gazeteciliğindeki etik sorunları ya da ikilemleri, genel olarak, editöryel bağımsızlık, editöryel kontrol eksikliği, enformasyonun yeniden dağıtılması-telif hakları, haber-reklam-ticari enformasyon ilişkisi, çevrimiçi (online) içeriğin yayımlanma hızı, ticari baskı, köprülerin (hyperlinks) kullanımı, doğruluk ve güvenilirlik, kaynaklar, mahremiyet, düzenleme, haber toplama yöntemleri, kaynak şeffaflığı, bloggerlar, yurttaş gazeteciler, profesyonel olmayan gazeteciler, dijital manipülasyon ile nefret söylemi ve saldırgan içerik olmak üzere on sekiz ayrı kategoride sınıflandırmak mümkündür. Bu çalışmada, yeni medya gazeteciliğinde etik bir model önerisinin oluşturulması açısından etik sorunlar iletişim etiği bağlamında değerlendirilerek kuramsal çerçevenin belirlenmesine çalışılmakta ve modern iletişimin vazgeçilmez bir alanı olan yeni medya gazeteciliğinde etik bir paradigma belirlemenin kapsamı ve sınırları tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

New media journalism is a form of modern news gathering and publishing methods in a great communication potential or is an online forum which many people can connect. In addition, this form or forum refers to a kind of journalism particular to internet which called as digital or online journalism provides unlimited sources and technological supplies to media professionals, made real on internet and by internet. New media has been continuing process of development paralleling technological improvements and changes, because it’s so fast and not depending on particular rules, it has been bringing with new problems and so ethics regulations should be conducted in the new media journalism as soon as possible. Ethical problems or dilemmas in the new media journalism can be classified into eighteen categories which are editorial independence, lack of editorial control, redistribution of information-copyrights, relationship between news-advertising-commercial information, speed of dissemination of online content, commercial pressure, the use of hyperlinks, accuracy and credibility, sources, privacy, regulation, news gathering methods, source transparency, bloggers, citizen journalists, unprofessional journalists, digital manipulation with hate speech and offensive content. In this study, we have tried to build theoretical framework on constituting an ethical model suggestion in the new media journalism by evaluated ethical problems in the context of communication ethics and also discussed the scope and limitations of determining an ethical paradigm in new media journalism in which an indispensable field in the modern communication.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :