Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcıların risk algısının uygulamalı olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal kararlar; maddi varlıkların yönetilmesi açısından önemli bir değere sahiptir. Finansal kararların verilmesinde yatırımcının risk algısını ortadan kaldırmak en uygun işlemdir. Risk oluşabilecek kayıpların önceden belirlenmesi ile güncel risk ve belirsizliklerin birlikte yönetilmesi en uygun çözüm yoludur. Çalışmanın amacı "klasik finans" teorilerinin öne sürdüğü yatırımcıların rasyonel davrandığı hipotezi yerine, modern finans teorisyenlerinin tercih ettiği irrasyonel davranışlara dayanan "davranışsal finans" teorisini ampirik bir çalışmayla desteklenmesidir. Çalışmamız sonucunda; örnekleme katılan bireylerin, yarıdan fazlasının profesyonel yatırımcılardan oluştuğunu göstermiştir. Örneklemde tespit edilen, yıllık ortalama brüt gelirler ve sahip olunan mevcut servet düşünüldüğünde, grubun gerçek servet miktarlarını belirtmede sapmaların yüksek olduğu söylenebilir. Risk puanlamasında çalışılan yatırımcı grubunun yakın demografik özelliklerde olmaları ve yatırım araçları için yakın risk puanlarını vermiş olmaları, risk algılarının yakın seviyelerde olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, yatırımın riski için anlamlı bir probit modeli sunulabilmektedir. Servet ile yapılan yatırımlar ise uzun vadede getiri beklentisi olan ve daha düşük riskli alanlarda değerlendirilebilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial decisions have a vital value inn terms of management of material assets. Removing the risk perception of investor in making financial decisions is the most appropriate operation. Predetermination of losses in which risk may occur and management of current risks and uncertainities together is the most appropriate solution. The aim of the study is to support the theory of "behavioural finance" which is based on irrational behaviours preferred by modern finance theorists rather than the theory that investors behave rationally which is suggested by "classic finance" theories with an empirical study. As a result of our study, it is seen that more than half of individuals participating in the sampling are professional investors. It can be said that when annual average gross incomes and current possessed wealth are thought, deviations in stating the real wealth amount of the group are high. The fact that investor group with whom it is worked has similar demographic characteristic and they gave close risk points for financial instruments makes us think that risk perceptions are at close levels. Besides, a meaningful probit model can be presented for the risk of investment. Investments made with wealth has long term income expectation and they can be evaluated in less risky fields.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :