Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında stratejik yönetim uygulaması (swot analizi)

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Stratejik yönetim, örgütlerin kendilerini daha kolay yenileyebilmeleri ve ortaya çıkan hızlı değişmelerle mücadele edebilmeleri için geliştirilmiş bir yönetim biçimi olarak örgütlere diriklik kazandırmaktadır. Stratejik yönetim araçlarından bir tanesi de SWOT analizidir. Bu çalışma İngilizce "strength" (güçlü yönler), "weakness" (zayıf yönler), "opportunity" (fırsatlar) ve "threat" (tehdit ve tehlike) kelimelerinin baş harflerinden oluşan SWOT analizi yöntemiyle ülkemizdeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının/Bölümlerin iç ve dış durum analizini yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye genelinde tüm yüksekokul müdürlerine öncelikle elektronik ortamda ulaşılmış ancak iki yüksekokuldan cevap gelmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından ulaşılabilen yüksekokullara bizzat ulaşılmış ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının/Bölümlerinin güçlü- zayıf yönleri ile bu bölümlerin sahip olduğu/olacağı fırsatlar ve muhtemel tehditleri maddeler halinde yazmaları istenmiştir. Elde edilen görüşler araştırmacılar tarafından bu dört başlık altında (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) derlenmiş ve yüksekokullara/bölümlere ilişkin iç ve dış durum analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Bölümleri'nin zayıf yönlerinin ve buna bağlı tehditlerin varlığıyla birlikte, toplumda spor bilincinin artması, "kitle sporu" ve "sağlık için spor" anlayışlarının hızla toplumda yaygınlaşması spor bilimleri açısından son derece önemli fırsat olarak görülmektedir.

Özet İngilizce :

Strategic management, keeps the organizastions fit and alive by contributing to them in renewing themselves and by helping to them in struggling with new and fast changes. One of the strategic management tools is SWOT analysis. The purpose of the this study is to investigate the inside and outside status of physical education and sports schools and departments by utilizing swot analysis metod which made up of English "strength", "weakness", "opportunity" and "threat". With this purpose, all the school directors were reached through e-mail in Turkey but only two of them responded to it. Afterwards, the investigators personally reached to as many schools as they can and asked their managers to write their school/department's strength, weakness, opportunities and possible threats. Their responses were classfied under these four headings (strength, weakness, opportunities and threats) and inside and outside status were analysed. As a result of these evaluations, it was determined that physical education and sport schools and departments had weaknesss and threats related with weakness but in the mean time "sport for all" and "exercise for health" concepts have emerged in society and these are excellent opportunities for sport sciences.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :