Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel krizinin kocaeli işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerinin uygulamalı olara araştırılması

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

2008 küresel krizinin yarattığı sorunlar birçok alanda ekonomik sorunlar meydana getirmiştir. İşgücü piyasasında yaşanan sorunlarda bunlardan birisidir. Ekonomik kriz özellikle işgücü piyasasında işten çıkartılmaları, istihdamın azalması noktasında etkili olmuştur. Başta KOBİ'ler olmak üzere büyük işletmelerde bu ekonomik buhrandan payına düşeni fazlası ile almıştır. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de 2008 küresel krizi ve daha önce yaşanan ekonomik krizleri derinden yaşamış ve kendi payına düşeni almıştır. Ekonomik krizler geçmişte yaşanmış ve gelecekte de yaşanabilecek, iş dünyasının vazgeçilmez gerçeğidir. Türkiye son yirmi yıl içinde birçok ekonomik kriz yaşamış, fakat 2008 krizi hem Türkiye hem de diğer dünya ülkelerini derinden etkilemiştir. 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz iş dünyasının ve çalışanlarının başta düşünce yapısı olmak üzere birçok noktada farklı bakış oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Bu araştırma başta küresel krizlerin iş gücü piyasası üzerinde oluşturduğu sorunlara ilişkin nedenler ve oluşan nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara ilişkin bir araştırmaya kapsamaktadır. Araştırma Kocaeli iş gücü piyasası üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Problems created by 2008 global crisis has brought forth economic problems in many fields. Problems experienced in labour market are one of them. Economic crisis had a role in the point of unemployment and decrease in employment in labour market especially. Notably SMEs, big businesses got their share greatly from this economic depression. As in many world countries, Turkey experienced 2008 global crisis and previous economic crisis deeply and got her share. Economic crises are indispensable fact of business life which were felt in the past and may occur in the future. Turkey has experienced many economic crises in the last twenty years but the global crisis of 2008 affected both Turkey and other world countries deeply. Economic crisis in 2008 constituted a basis for frame of mind of business life and employees firstly and creation of different viewpoints in many points. This research includes both reasons concerning the problems created by global crisis on labour market and generated problems as depending on these reasons. The research was carried out practically on Kocaeli labour market.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :