Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

10-12 yaş gurubu aerobik cimnastik sporcularinin hedef yönelimlerinin ve bulunduklari antrenman ortamini motivasyonel iklim anlaminda algilamalarinin nitel yöntem kullanilarak araştirilmasi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Besyo1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 10-12 yaş grubunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 2 sporcunun, hedef yönelimlerinin ve antrenman ortamını motivasyonel iklim anlamında nasıl algıladıklarının nitel yöntem kullanılarak araştırılmasıdır.Bu çalışmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada görüşme yöntemi (yarı yapılandırılmış) kullanılmıştır. İçerik analizi ve betimleme analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda da belirli temalar oluşturulmuştur. Sonuç olarak 10-12 yaş grubunda aerobik cimnastik sporu ile uğrasan 2 sporcunun görev yönelimli ve motivasyonel iklimi ustalık hedef yönelimli olarak algıladıklarını söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate how to perceive the goal orientation and training environments in their motivational climate of 2 aerobic gymnastic athlets between the age of 10-12, by using qualitative methot. In this study easily reachable condition sample methot used. And in this study also interview method (semi-structured) was used. Content analyze and descriptive analyzes were done. After this analyzessome specific themes were done. Results of this study suggest that 2 aerobic gymnastics athlets between the age of 10-12 perceive the task orientation and motivational climate in a manner of majority goal orientation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :