Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe 7. sınıf müzik dersi öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilen “müzik yolu masa oyunu”nun uzman görüşleri acısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB 1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Müzik Dersi Programında yer alan "Dinleme Söyleme-Çalma", "Müziksel Algı ve Bilgilenme" ve "Müzik Kültürü" Öğrenme Alanlarının öğretimine katkı sağlamak amacıyla hem öğretmenler tarafından sınıf ortamında, hem de öğrenciler tarafından bireysel olarak kullanılabilecek bir "Masa Oyunu"nun hazırlanma aşamasını içermektedir. Araştırmacı tarafından geliştirilen materyalin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla, müzik öğretmenlerine (n:19), Müzik ABD öğretim elemanlarına (n:4) ve Eğitim Fakülteleri öğretim teknolojisi alan uzmanlarına (n:2), yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında; Müzik öğretmenleri ve Müzik ABD öğretim elemanları geliştirilen materyalin sınıf ortamında kullanışlı olduğu, öğrenme alanlarına ve öğretim programına uygun olduğu konularında, Öğretim Teknolojisi uzmanlarına ise; geliştirilen materyalin teknik özelliklerinin uygunluğu, kullanılışlığı ve öğretim tasarımı ilkeleri doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olduğu konularında görüş bildirmişlerdir. Müzik dersine yönelik "Müzik Yolu Masa Oyunu" tasarımı ile, derslerde öğretimsel özelliklere sahip, hedefler ve içerik bağlamında öğretim programına uygunluğu, aynı zamanda kullanışlılığı belirlenen, görsel tasarım ilkelerinin biçimsel özellikleri açısından da değerlendirilmesi yapılan farklı bir öğretim materyali oluşturmak amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

This study contains preparation step of the 'Board Game '' and ıt can be used by both teachers and students ındıvıdually ın order to contrıbute to teaching ''Listening Singing –Play'',''Musical Perception and Exposition ''and ''Musical Culture '' learning areas. To measure the availability of material develpoed by the researcher was asked questions to the music teachers (n=19) , music ınstructers (n=4) and instructional technology experts of Education Faculty (n=2) with semi-structured interview technique .In the light of the findings music teachers and music instructors reported views about the issues of approprance and usefulness the teaching program and areas ,then the Instructional Technology experts reported view about compliance with technical specification and constructivist learning approach. To aimed making up different teaching material which have educational features,determined the teaching program about objectives and content also usefulness of the visual design principles in terms of the formal characteristics with the design of ''Music Road Board Game '' for the music lessons .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :