Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hammamizade ismail dede efendi’nin mevlevi ayinlerindeki makam ve form anlayışının türk din musikisine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selcuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Geleneksel Turk Muziği Bölümü1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin Mevlevî âyinlerindeki makam ve form anlayışının Türk Din mûsikîsine etkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Yeni bir analiz metot geliştirilerek yapılan çalışmada; Dede Efendi'nin bestelemiş olduğu Sabâ, Nevâ, Bestenigâr, Sabâ-Bûselik, Hüzzâm ve Ferahfezâ ayînleri makam, geçki, çeşni ve form açısından incelenmiştir. Bu araştırma, incelenen eserlerin sonuçlarına göre Mevlevî Âyîn-î Şerîfî formunda makam, geçki, çeşni, form analizinin standartlaşmasına kaynak olacak niteliktedir. Böylece bestelenmiş bütün âyînlerin incelemelerinde de kullanıldığı zaman âyînlerin anlaşılmalarında kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to study the effects of modal and form concept of Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi Mevlevî Rituals on the Turkish Religious music. Since there is no extensive resurce to show how to analyze Mevlevî Âyîn-i, a new method has been developed and after the information related to method had been mentioned, the maqam, transition and the taste and form of Sabâ, Nevâ, Bestenigâr, Sabâ-Bûselik, Hüzzâm ve Ferahfezâ Âyîn-î Şerîf composed by Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi was studied. This study has the features that can be the resource of the analyze standardization of the maqam, transition and taste in the form of Mevlevî Âyîn-i Şerîf according to the results of the work studied. Thus, when it is used in the analyzis of all other composed âyîns, we suggest that it will also make it easy to understand the "âyîns".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :