A PRELIMINARY ETHNOBOTANICAL SURVEY OF KUMLUCA (ANTALYA)

Bu çalışmada, Antalya ilinin Kumluca ilçesinde tıbbi, gıda, gıda koruyucu kozmetik ve çeşitli amaçlarla kullanılan 21 familyaya ait, 31 bitki taksonu kaydedilmiştir. Bu taksonların %83,8’ü (26 tür) halk tarafından tıbbi amaçla kullanılırken %25’i (8 tür) gıda olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin yöresel kullanımlarının araştırılmasıyla elde edilen veriler ile literatürdeki veriler karşılaştırılmıştır
Anahtar Kelimeler:

xx

A PRELIMINARY ETHNOBOTANICAL SURVEY OF KUMLUCA (ANTALYA)

In this study, 31 plant taxa belonging to 21 families that are used as medicine, food, food conservation, cosmetic and miscellaneous purposes are documented in Kumluca district of Antalya City. While 83,8% of these taxa (26 species) are used for medicinal purposes, 25% of them (8 species) are used for nutritional purposes. The information gathered by investigating the local usage of the plants is compared with the literature.

Kaynakça

1. Kumluca Belediyesi Kumluca Tarihçesi. Kumluca Belediyesi. Erişim 20.11.2013 (http://www.kumluca- bld.gov.tr).

2. Aydın, E.K., Examining the Lycian Sites by Using Gis. the Degree of Master of Science, Archaeometry, Middle East Technical University the Graduate School of Natural And Applied Sciences, Ankara (2006).

3. Ayaz, A., Kumluca İlçesinde Doğal Ortamın Beşeri Faaliyetlere Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Coğrafya Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa (2010).

4. Gökçeoğlu, M., Ünal, O. & Göktürk, S.,”Kumluca’nın Floristik Zenginliği” 50. Kuruluş Yıldönümünde Kumluca. Antalya: Kumluca Belediyesi Yayınları (2008).

5. Sümbül, H. & Göktürk, R.S., Flora of Antalya City. Turkish Journal of Botany,21, 341-378 (1997).

6. Davis. P.H., Flora of Turkey Volume 1-9. 1st ed. Edinburgh: Edinburg University Press (1965-1985).

7. Güner ,A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (Eds.). ‘Türkiye Bitkileri Listesi/Damarlı Bitkiler’ Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. Istanbul, Turkey (2012).

8. Bulut, Y., Manavgat (Antalya) Yöresinin Faydalı Bitkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Isparta (2006).

9. Abay, G., Kılıç, A., Pürenbeleni ve Yanıktepe (Mersin) Yörelerindeki Bazı Bitkilerin Yöresel Adları ve Etnobotanik Özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8 (2), 97-104 (2001).