BANKACILIK SİSTEMİNDE İNTERNETİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ

Öz İnternet    bankacılığı,     müşterilerinininternet üzerinden       bankacılık       hizmetlerinin kullanılmasına denir. Internet bankacılığı giderek artmaktadır. İnternetbankacılığı sayesinde, banka şubesine gitmeden, internet erişimi olan birbilgisayar aracılığıyla birçok bankacılık işlemini yapabilirsiniz. Şubelerdekikalabalık işlem yükünü azaltan ve personel artışından koruyan, maliyetleridüşüren bir sistemdir. Özellikle güvenlik konusunda alınan son önlemler ilehizmet oldukça güvenli hale getirilmiştir. Makale bankanın tarihsel gelişimi,fonksiyonları, banka hesap türleri, internetin tarihsel gelişimi, internetinbankacılıkla ilişkisi ve bankacılıkta internetin olumlu ve olumsuz yönleri gibikonuları içerir.  

Kaynakça

Kaplan, İbrahim. “Banka Hesabı Türleri, Hesap Sahibinin ve Hesap Türünün Tayininde Uygulanacak Kurallar”.

Mikayılov, Qahir, Şəhriyar Muxtarov. “Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Finansal Analizi: 2006-2011”, 2013. Volume 1, Number 1

www.muhasebedersleri.com/banka-islemleri/banka.html, (18.02.2015) Başlık: “Banka” 4.www.ab.org.tr/ab12/bildiri/102.pdf (03.05.2015)

www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/E-bankacılık%20Hizmetleri.pdf (03.05.2015)

www.biraz.gen.tr/bankacilik/bankaciligin-tarihi-gelisimi (18.02.2015) Kaynak tarihi: 03.08.2012, Başlık: “Bankaciliğin Tarihi Gelişimi”

www.muhasebedersleri.com/banka-islemleri/banka.html, (18.02.2015) Başlık:Banka”http://www.teknolojigundem.com/haber/yapi-kredi_den-_en-yahsi_-bankaciligi/672953#