Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1936 berlin olimpiyatları: bir barış aracı mı, yoksa meşruiyet arayan bir rejimin propaganda aracı mı?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Siyaset, spor ve propaganda arasındaki ilişki dikkate alındığında Olimpiyat oyunları bu konuda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Özellikle totaliter rejimlerin yükselişe geçtiği iki savaş arası dönemde bu ilişki daha da yoğun olmuş ve diplomasinin yerini giderek propaganda almıştır. Bu hali ile de başta spor ve sanat olmak üzere pek çok toplumsal öğe giderek egemen ideoloji ve iktidarın çıkarlarına hizmet ederken, Olimpiyat oyunlarının da gerçek misyonu olan barış ve halkların kardeşliği düşüncesinden uzaklaşarak farklı amaçlara hizmet ettiği bir gerçektir. Söz konusu bu çalışmada 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarından yola çıkılarak, Nasyonal Sosyalist Almanya'da spor ve siyaset arasındaki ilişki propaganda unsuru ile birlikte değerlendirilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu şekilde bir tarafta uluslar arası arenada varlığını ortaya koymaya çalışan bir rejimin spor ve siyaset arasındaki bağı kullanarak nasıl kendisine meşruiyet sağlamaya çalıştığı ortaya konmaya çalışmıştır. Bu nedenle bu çalışmada önce Spor, Siyaset ve Propaganda arasındaki teorik ilişki kısaca ortaya konmuştur. Bunu izleyen bölümlerde ise Almanya'da Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelişi ile beraber bu ilişkinin nasıl değiştiği, zamanla Olimpiyat Oyunlarının nasıl egemen ideolojiye hizmet ettiği, o günlerdeki gelişmeler dikkate alınarak tartışılmıştır. Aynı zamanda konu ile ilgili gelişmelerin Türkiye'deki yansımalarına da yer verilmiştir. Burada amaç söz konusu bu gelişmelere o günlerde Türkiye'nin nasıl baktığını da ortaya koymaktır. Bu da bize gelişmelerin Türk iç ve dış politikasına nasıl tesir ettiğini, batıdan esen farklı rüzgarların Türkiye'e nasıl yansıdığı konusunda fikir verebilecektir.

Özet İngilizce :

When it comes to relations between sports, politics and propaganda, Olympic Games are important examples. Especially between the two world wars during the rise of totalitarian regimes this relation became more intensified and propaganda superseded diplomacy. In this atmosphere starting from sports and arts, most of the social pursuits turned into mere tools in the hands of the totalitarian powers. In this study, taking 1936 Olympic Games as a sample case we discussed the relation between sports and politics in Nazi Germany. We tried to evaluate this relation with a special emphasize on the propaganda element and its repercussions Turkey. For this reason, in this study, we will discuss the theoretical relationship between Politics and Propaganda prior to Sports. In the following sections, we will discuss how the National Socialists in Germany took power, how this relationship has changed over time, and how the dominant ideology to serve the Olympic games has changed. At the same time, we include discussions on how these developments affected Turkey. The purpose of this discussion is to provide Turkey's perspective on these matters. This will also enable us understand how Turkey's domestic and foreign political views have evolved over time with the effect of western World.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :