Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ve ingiltere’de siyasal partilerin ortaya çıkışı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumlarında bireylerin siyasal hayata katılımı açısından siyasal partiler oldukça önemli yer tutmaktadır. Bireyin siyasal hayata katılımı açısından toplumun tüm katmanlarınca içselleştirilmiş bir demokrasi kültürüne sahip ülkeler bu hususiyete sahip olmayanlara nazaran daha ileri bir konumdadırlar. Hükümet politikaları iktidardaki siyasal partiler tarafından şekillendirildiği için devleti yönetenler bir bakıma siyasal partilerin bizzat kendileridir. Bu çalışmada ülkemizde ve İngiltere'de siyasal partilerin doğuşu ve mevcut durumlarına dair genel bir değerlendirme yapılarak, elde edilen tespitler çerçevesinde söz konusu alandaki eksikliklerin giderilmesi açısından getirilebilecek çözüm önerilerine yer verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Individuals' participation in political life in contemporary societies is extremely important in terms of political parties. Internalized by all of the terms of participation in political life of the individual in a democratic society, the culture of the countries with these characteristics are more advanced than non-positions. Government policies are shaped by political parties, the ruling political parties themselves, in a sense, for the rulers of the country. In this study, the birth of political parties in our country and in the UK, and a general assessment of the current status of the obtained findings for the improvement the solution to correct the deficiencies within the framework of these proposals will be included in the field.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :