Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de borçlanmanın gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme sürecinde hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunlardan biri olan borç sorunu Türkiye açısından da risk oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında, Türkiye'de ekonomik kalkınmanın finansmanında sermaye yetersizliği dikkat çekmektedir. Günümüzde, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde sekseni, gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Yüzde seksenlik bölümün de en az yüzde yirmisi, yoksulluk sınırının altındadır. Fert başına düşen gelir yönünden, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir uçurum gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sağlayacak yatırımlarını, tasarruf yetersizliği sınırlamaktadır. Tasarruf, planlanan yatırımların kaynağını oluştururken, yurt içinde üretilemeyen makine, donanım ile hammaddenin ithali, kaynağı bulunan yatırımların gerçekleştirilebilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye'de borçlanmanın gelişimi irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization process, which is one of the problems common in almost all developing countries poses a risk for Turkey too. Historically, lack of capital for financing economic development in Turkey has drawn attention. Today, eighty percent of the world's population has been living in developing countries. At least twenty percent of the previously mentioned eighty percent has been living under poverty line. In terms of per capita income, a big gap between developing countries and developed countries has been observed. Investments in developing countries have been limited by lack of savings. Savings constitute the origin of the planned investments. By the way, imports of machinery, equipment and raw materials which can not be produced domestically make it easy to realize the investments having resources. Therefore, this study tries to investigate the development of Turkey's borrowing.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :