Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel rekabet sürecinde bölgesel kalkınma ajanslarının rolü

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgesel planlama, bölgelerin gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacı ile bölgelerde yatırımların teşvik edilmesi, cazibe merkezlerinin oluşturulması, rekabetin hızlandırılması gibi unsurları zorunlu kılmaktadır. Küresel rekabet sürecinde de bölgesel aktörlerin ön planda yer alma zorunluluğu gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum bölgesel işbirliğini yürütecek kurumlara duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları da bu eksikliği gidermek üzere kurulan, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını minimize etmek üzere çeşitli çalışmalar yürüten bir kuruluştur. Bu çalışmada Türkiye'nin yeni kalkınma anlayışı çerçevesinde önem kazanan bölgesel kalkınma ajanslarının yapısı, işleyişi ve bölgesel gelişme üzerindeki rolü incelenecektir.

Özet İngilizce :

Regional planning, investment promotion zones in areas with the aim of reducing disparities, the creation of centers of attraction, such as the elements of competition necessitates speeding up. Regional actors in the process taking place in the forefront of global competition is increasing every day necessity. Regional actors in the process taking place in the forefront of global competition is increasing every day necessity. This situation has increased the need for institutions to carry out regional cooperation. Regional Development Agencies set up to address this deficiency, which is conducting various studies in order to minimize regional disparities enterprise .In this study, which has gained importance within the framework of Turkey's new regional development agencies, development, structure, functioning and examined the role of regional development.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :