Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyıl osmanlı dış politikası üzerinde ingiliz tesiri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pi Analitik Eğitim Kurumları1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti hemen her alanda yoğun Batı tesiri altındaydı ki buna dış politikası da dâhildi. Bu asırda özellikle Avrupalı büyük güçlerin İmparatorluk üzerinde yürüttükleri siyasi, askeri ve ekonomik mücadeleler, Osmanlının Avrupa teşkilat ve teşrifat usullerini benimsemesinde, dolayısıyla da başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın güdümüne girmesinde etkili oldu. Çalışmamızda Klasik Dönem Osmanlı dış politikasının temelleri, gelişen ve büyüyen yenidünyaya karşı bu geleneksel Osmanlı siyasetinin nasıl değişime uğradığı ve en nihayet XIX. yüzyılda dışa açılmak zorunda kalan İmparatorluğun hangi politikalarla ayakta kalmaya çalıştığı ele alınmıştır. Diğer taraftan, yüzyılın sonlarına doğru özellikle Almanya'nın birliğini kurmasıyla birlikte değişmeye başlayan mevcut siyasi ve ekonomik dengelerin İmparatorluğun iç ve dış politikalarına olan yansımaları üzerinde durulmuştur. Devletin en zorlu asrı olan XIX. yüzyılda İngiliz siyasetinin önceleri Hindistan ile başlayan ancak bir süre sonra kapsamı içerisine Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'yu da alan sömürgecilik faaliyetleri ile bu uzun soluklu İngiliz siyasetinin Osmanlı Devleti ve dış politikasına olan etkileri anlatılmıştır. İngiliz çıkarlarının Osmanlı mevcudiyetini koruduğu bir dönemden, yine İngiliz siyasetinin Osmanlıyı tasfiye ettiği yeni bir döneme geçişe neden olan karmaşık tarihi ve stratejik süreç izaha çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In XIX century, theOttomanStatewasunderheavy Western influence in allrespectwhichalsoincludestheforeignpolicy. Inthiscentury, thepolitical, militaristicandeconomiccampaigns of themajorEuropean Powers, in particular, wereinfluential on theOttomanstoadopttheEuropeanorganizationalandceremonialpatternsandthusinfluencedbytheEuropeans, primarilythe Great Britain. Inthisstudy, it is aimedtoexplainthefoundations of theClassicalOttomanforeignpolicies, thechanges in thetraditionalOttomanforeignpoliciesagainstthedevelopingandexpandingnewworldandfinallythepolicies of theEmpirewhich had tomovetowardinternationalexpansiontosurvive inthe XIX century. On theotherhand, weemphasizetheeffects on Empire'spolicy of domesticandforeignwhenespecially Germany builttheirunionthecurrentpoliticalandeconomicalbalancestarted interchange in thelatercentury.Inthismostdifficultperiod of state XIX. century British political'scolonialismactivitiesstartedwithfirstlyIndia but theninvolvedtheBalkans,theCaucasusandMiddle East andthislong-running British policy'seffects on OttomanStateanditsforeignpolicy.Wetriedtotellperiod of strategicandcomplexhistorywhich is theconsequence of from a periodthatBritish'sbenefitsprotectOtoman'sexistenceto a periodthat British rarefyOttoman.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :