Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk edebiyatı derslerinde eleştirel düşünme eğitimi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çanakkale1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Değişen dünyamızda yeniliklere açık olmak ve farklı düşünerek gelişimi sağlamak büyük önem taşımaktadır. Çağdaş bir eğitim, modern eğitim-öğretim programlarının okullarda uygulanmaya başlanmasıyla gerçekleşecektir. Eleştirel düşünme öğrencilerin daha çağdaş ve akılcı düşünmelerini sağlayan ve her bireyin kazanması gereken bir beceridir. Daha etkili ve çağdaş bir eğitimin gerçekleştirilmesi için ülkemizde ve dünyada eğitim konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bilgi çağında eğitime yapılan yatırımlar artmalı ve yenilikçi bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Ülkemizde 2005 yılında uygulanmaya başlanan Türk Edebiyatı Programı ezbersiz eğitimin sağlanması ve öğrenci merkezli eğitime yönelmeyi sağlaması açısından olumlu bir gelişmedir. Yeni programda eleştirel düşünme becerisine yönelik etkinlikler de yer almaktadır. Eleştirel düşünme, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu araştırmada; Türk Edebiyatı derslerinin eleştirel düşünme açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için literatür taraması yapılmıştır. Türk Edebiyatı derslerinin eleştirel düşünmenin kazandırılmasındaki rolü tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Being open-minded and providing evolution by thinking differently carry weight in our changing world. Modern education will be actualize by putting modern curriculum into practice. Critical thinking which provides to student modern and reasonable thinking is the skill that every person need to gain. Many studies and researches have been done in our country and world to make real the effective and modern education. Investments in education should be increased and the innovative education system should be created in information age. Turkish Literature curriculum which has been used since 2005 is the favorable development to provide non-memorizer education and directivity to student-centred education. Activities for critical thinking ability are also placed in new curriculum. Critical thinking is the subject that everybody sholud emphasize on it. Evaluating Turkish Literature lessons according to critical thinking was aimed in this study. Comprehensive literature survey was done for this. The role of Turkish Literature lessons to bring critical thinking was argued in this study.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :