Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sammy smooha'nın etnik demokrasi modeli üzerine

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, Sammy Smooha'nın etnik demokrasi modeli incelenmektedir. Modelin varsayımları ele alınmakta, Smooha'nın gözünden ve onun demokratik ve otoriter rejimler sınıflandırmasına bağlı kalınarak modelin demokrasi ve otoriter rejim modellerinden farkına yer verilmekte, modele yönelik eleştiriler, Smooha'nın eleştirilere cevapları değerlendirilmekte ve modelin otoriter rejim önerisi olup olmadığı tespit edilmektedir. Çalışmanın önemi, Türkiye'deki siyaset bilimi literatüründe etnik demokrasi modeli üzerine yapılan ilk akademik araştırma olmasıdır.

Özet İngilizce :

In the study, Sammy Smooha's model of ethnic democracy is analyzed. The assumptions of the model are examined, the differences of the model from the models of democracy and authoritarian regimes are specified from the point of view of Smooha and based on Smooha's classification among democratic and authoritarian regimes, the critiques toward the model and the responses of Smooha to the critiques are evaluated and whether the model is a proposal of an authoritarian regime is identified. The significance of the study is that it is the first academic research on the model of the ethnic democracy in the political science literature in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :