Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polis, medya ve hesap verebilirlik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Emniyet Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Hesapverebilirlik olgusu, kamu hizmetlerinde kullanılan yetki ve sorumluluğun suiistimalinin önlenmesini sağlayan en önemli çözümlerden biridir. Şüphesiz hesapverebilirlik, polislik gibi doğrudan doğruya kişi hak ve hürriyetleriyle ilgili bir kamu hizmeti söz konusu olduğunda daha da önemli bir hale gelmektedir. Çağımız toplumları üzerinde etkisi yadsınamaz medyanın hesapverebilirlik bağlamında işe koşulması bu anlamda oldukça farklı çözüm önerileri sunabilmektedir. Hesapverebilirliğin artması, bu anlamıyla kamuya sunulan hizmetlerin daha şeffaf ve daha sorgulanabilir hale gelmesi anlamına da gelmektedir. Medyanın bir hesapverebilirlik aracı olarak kullanılması ise, bu şeffaflığın daha katılımcı bir çerçevede gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, söz konusu değerlendirmeler doğrultusunda; güvenlik hizmetleri özelinde kamu hizmetleri için şeffaflığın taşıdığı önem ele alınacak, bu kapsamda hesapverebilirliğin sağlanmasında medyanın rolü tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

Accountability, is the one of the most important solutions in order to prevent the abuse of authority and responsibility. Doubtless, accountability becomes much more important, if we talk about public services directly related to rights and freedoms like policing. Using the media -which has lots of effects on todays' societies- in order to provide accountability can offer a variety of solutions. Increase in accountability means more transparent and interrogated public services. Use of the media as a means for accountability, will ensure this transperancy at a very participant frame. In this study, through this evalution; the importance of transperancy will be evaluated through public services especially security services and the role of media for providing the accountability will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :