Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel küçülme yaşayan bireylerin statüleri ile işten çıkarılma korkuları arasındaki ilişkinin analizi ve medikal cihaz üreten işletmeler üzerine uygulama

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü1, Marmara Üniversitesi İ.İB.F. İşletme Anabilim Dalı2, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı3
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bilişim alanındaki gelişmeler, globalleşme, hızlı değişim ve rekabet işletmelerin içinde bulunduğu ortamı zorlaştırmaktadır. Bu zorlayıcı ortam içerisinde işletmeler çeşitli uygulamalar geliştirmek durumunda kalmışlardır. Örgütsel küçülme uygulaması, 1980' lerden beri yüz binlerce organizasyonu ve milyonlarca çalışanı etkilemektedir. Örgütsel küçülme uygulamasından etkilenen başlıca iki grup vardır. Bu gruplar işletmede kalan çalışanlar ve işletmeden ayrılan çalışanlardır. Örgütsel küçülme, kalan personel üzerinde değişiklikler oluşturmaktadır. Bireylerdeki değişiklikler psikolojik ve fizyolojik olarak görülebilir. Araştırmanın amacı örgütsel küçülme yaşayan bireylerin statüleri ile işten ayrılma korkusu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir. Bireylerin statüleri girişimci, yönetici ve işgören olmak üzere üç temel grupta ele alınmıştır. Araştırma, medikal cihaz üretimi yapan 100 işletmede farklı statülerde çalışan 430 kişiye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 36 kişi girişimci, 186 kişi yönetici ve 208 kişi işgörendir. Araştırmada kullanılan anket formları, literatür taramasından elde edilen bilgiler ışığında işletme istatistik disiplinlerinden 5 akademisyen ve bir uzman psikologun görüşü alınarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel küçülme yaşayan farklı statülerdeki bireylerin farklı kaygı ve korkuları olduğu bulgulanmıştır.

Özet İngilizce :

Advancements in the area of information technology, globalization, fast changes and competition have complicated the environment organizations exist. This compelling environment forced organizations to form various practices. This descriptive study has been carried out to examine the effects of "Organizational Downsizing" which has been applied since 1980's as a natural consequence of economic crisis, on the remaining personnel. There are mainly two groups affected by the organizational downsizing process. These groups are the laid off employees and the survivors of the lay off. Downsizing forms changes in the employees that survive the layoffs. These changes can be observed psychologically and physiologically. The purpose of this research is to analyze if there is significant the relation between the organizational status of the survivors and the level of lay off fear they suffer from. The organizational status of the subjects is grouped as entrepreneur, manager and worker. The study has been realized among 430 entrepreneurs, managers and workers working in the 100 medical device manufacturers companies in İstanbul, Ankara and İzmir. The subjects of the research are 36 entrepreneurs, 186 managers and 208 workers. The questionnaire is prepared by a group of 5 academicians with the opinions of an expert psychologist, by using the information and the statistical methods from the literature research. The research results indicated the subjects with various organizational status show different concerns and fear.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :