Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde ev ödevlerine yönelik etüt çalışmaları: kavramsal bir analiz

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen ve değişen eğitim anlayışıyla birlikte, yapılandırmacı eğitim ve öğretimin yapısına uygun ev ödevleri konusunda, anne- babalar, çocuklarına yeteri kadar yardımcı ola- mamaktadırlar. Bununla birlikte, ev ödevlerindeki karmaşıklık da gittikçe artmaktadır ve ev ödevlerinin, her zaman, evde yapılması gereken çalışmalar olmadığı görüşü de yaygınlık kazan- maktadır. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında, çocukların gün içe- risinde yaptığı çalışmaları değerlendirmek, çocukları ertesi günün çalışmalarına hazırlamak ve çocuklara verimli ders çalışma becerisini kazandırmak amacıyla, sınıf öğretmeninin nezaretinde "ilköğretim etüt programları"nın uygulanması gerekli görülmüştür. 2006 yılından bu yana, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan etüt çalışmalarının verimli olup olmadığı, öğrenci başarısına ne ölçüde katkı sağladığı ve velilerin hangi amaçlarla çocuklarını etüt çalışmalarına gönderdikleri gibi konular önem kazanmaktadır. Özellikle, ailesi çalışan ve evde kendisiyle ilgilenecek kimsesi olmayan öğrenciler için planlanmış olan okul sonrası etüt çalışmaları, öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olmak için güvenli bir çalışma yeri olmakta ve öğrencilerin zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu çalışma ile genel anlamda okul sonrası ilköğretimde uygulanmakta olan etüt çalışmaları daha geniş içerikle ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The parents can not help their children enough in their homework which is appropri- ate to constructivist education and teaching system due to changing understanding of education. Besides, the homework is getting more complicated, and the idea that regards homework not a task to be done always at home, is becoming more common. The Turkish Ministry of Education approved the study of primary education study program under the supervision of classroom teach- ers to evaluate the studies of the students carried out during the day which prepare the students to the next lessons and to make them gain study skills them studying skills in 2006. Since 2006 the issues, whether these study programs are being implemented in primary schools are effective or not, its contribution to students' success, and for what reasons do the parents take their children to these study programs are becoming questionable. The after school study programs are especially planned for the students with working parents and those who have nobody else to take care of them at home, is a safe place to do their homework and gives the students the opportunity to spend their time more effectively. This study examines the after school study programs in primary schools in detail with a broader content.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :