Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; öncelikle teorik düzlemde ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki ayrıma ve ekonomik gelişmenin çeşitli aşamalarında gelir dağılımının nasıl etkilendiğinin ele alınışına yer verilmeye çalışılacaktır. Çalışma güncel tartışmaları içermesi açısından küresel ekonomik süreç ve ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerinde irdelemeyle tamamlanmaktadır. Böylece tarihsel süreç içerisinden günümüze gelerek küresel dünyada ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki girift ilişkiye de bir açıdan açıklık getirmek hedeflenmektedir.

Özet İngilizce :

In this study; firstly we try to explain relation between economic growth and development, and then, how income distribution is effected in different stages of economic development in economic theory. The study includes current issues and it examines global economic process, economic growth, and income distribution in the light of current discusions. Moreover the study aims to clarify the relationship between economic growth, development and income distribution in the historical process from past to today. In summary we try to discuss how income distribution is effected by economic growth in globalization age.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :