Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

David ricardo ile joseph alois schumpeter’in teknolojik gelişme kuramlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Hitit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada teknolojik gelişmeyi, makine kullanımı biçiminde ele alan David Ricardo ile icat, yenilik, yenilik kümelenmesi ve yaratıcı yıkım süreci içerisinde değerlendiren Joseph Alois Schumpeter'in teknolojik gelişme kuramları, karşılaştırmalı bir biçimde incelenmiştir. Çalışma kapsamında Ricardo ve Schumpeter'in teknolojik gelişme kuramları arasında teknolojik gelişme algıları ve kuramsal amaçları bakımından bir takım farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, bu iki yazarın teknolojik gelişme kuramları arasında kavramsal düzeyde bir takım benzerlikler olduğu da saptanmıştır. İcat ve yenilik kavramları Schumpeter tarafından kullanılmasına karşın, kavramın izleri Schumpeter'den önce Ricardo'da görülmektedir. Ricardo, Schumpeter'den daha önce icat ile yeniliğin birbirinden farklı kavramlar olduğunun farkına varmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, we investigate the theory of technological development of David Ricardo who handles techological development shaped like using machinery, with Joseph Alois Schumpeter who considers in the process of invention, innovation, clustering of innovation and creative destruction, by using of comparative methodology. Scope of this study, being several differences between Ricardo and Schumpeter in terms of technological development perceptions and theoretical purposes heve been determined. Notwithstanding, being several similarities between theory of technological development of these writers have been detected. Although concepts of invention and innovation were used by Schumpeter, traces of these conceptions have been seen Ricardo before Schumpeter. Ricardo had noticed invention and innovation which are different conceptions before Schumpeter was.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :