Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zayıf hadisle amel edilip edilmeyeceği tartışmaları arasında bir çözüm yolu: telakkî bi’l-kabûl

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Hadisçilerin kriterlerine göre, ahkâma ilişkin konularda sahih ve hasen hadislerden başkası delil olarak kabul edilmez. Fakat sahih ve hasen hadis dışında kalan bazı zayıf hadisler, İslâm hukukçu-ları tarafından delil olarak kullanılmaktadır. İşte; senedi açısından zayıf olan bazı hadislerin, ulemâ tarafından kabul edilmesi hususu, literatürde "telakkkî bi'l-kabûl" olarak isimlendirilmektedir. Her ne kadar hadisçiler zayıf olduğunu söyleseler de fukahâ vâkıaya uymayı daha evlâ görmüştür. Kısacası; ulemânın/ümmetin kabul telakkisi, zayıf hadisle amel edilebileceği gerçeğini doğurmuştur.

Özet İngilizce :

According to Muhaddithun criterias, about the issues on provisions, it is not accepted as an argument, except sahih and hasan hadiths. However, some weak hadiths are being accepted as an argument. This situation (acceptance of some weak hadiths due to the uncertainty caused by sanad by scholars) is defined as "Telakki bi'l-kabul". Although traditionists consider a hadith as a weak, Muslim canonists approve that following the incident much more suitable. In short, scho-lars/ummah's general acceptance on issues leads to the fact that is permissible to act in accordan-ce with weak hadith.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :