Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürdün deki şer î liselerin birinci sınıflarında okutulan akaid ders kitabının kapsadığı değerler

Yazar kurumları :
Al‐Balqa Üniversitesi, Aclun Fakültesi Eğitim Bilimleri1, Kral Faysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri2
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Ürdün'de din eğitimi veren şer'î liselerin birinci sınıflarında okutulan akaid (İslam İnançları) ders kitabının kapsadığı değerleri kuantatif (quantitative) yöntem kullanarak analiz edilmektedir. Kitabın kapsadığı ibadetle ilgili, sosyolojik, inançla ilgili, bilişsel, iktisadi ve siyasi alanlardaki değerlerin bilgisine aşağıdaki iki soruya verilen cevaplar vasıtasıyla ulaşılmıştır: 1- Şer'i liselerin birinci sınıfında okutulan akaid kitabının kapsadığı inançla ilgili, sosyolojik, ibadetle ilgili, bilişsel, siyasi ve iktisadi alanlardaki değerlerin tekrar oranı nedir? 2- Şer'i liselerin birinci sınıfında okutulan İslam akaid kitabında bulunan değer alanlarının sıralaması nedir? Bu sorulara cevap olarak; çalışmada içerik analizi yötemi kullanılmıştır. Cümle ve paragraflar incelenip içerdikleri anlama göre değişik değer alanlarında sınıflandırılmıştır. Farklı değerlerin tekrarına göre bu tekrarlardan yüzdelik değer çıkarılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki lise birinci sınıflarda kullanılan İslam akaidi kitabının içeriği 119 farklı değeri içermekte ve bu değerler 165 defa tekrar edilmektedir: İman usulü %38.2 oranında, sosyolojik değerler %23 oranında inançla ilgili değerler %16.4 oranında, bilişsel değerler %13.3 oranında, siyasi değerler %4.8 oranında, iktisadi değerler %4.3 oranındadır.

Özet İngilizce :

The present study aims at exploring the values included in faith lesson textbook of the first secondary grade in the shari stream in jordan. The study tries to answer the following questions: 1. What is the percentage of values included in the textbooks of the first secondary class in each field? 2. What is the order of the fields to which the values included in the textbooks depending on the number of values in each field? To answer the previous questions, content analysis approach was used, the sentence and the paragraph were considered as the analysis unit. To analyze the results of the study the frequencies of the values were found. Then, the percentages of these frequencies were found. The results of the study showed that the content of the textbook of the first secondary class included (119) different values re-occurred (165) Times distributed on the following fields: Aqeedeh field (38.2%) social field (23%), worship field (16.4%), cognitive field (13.3%), political field (4.8%), economic field (4.3%).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :