Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süheyl b. ebî sâlih nüshası’ndaki rivâyetlerin daha sonraki hadis edebiyatına intikali

Yazar kurumları :
Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Hicrî ikinci asırdaki hadis literatürüne dair ilk yazılı eserler, rivâyet üslûbu ile ilgili önemli bilgileri ihtiva eder. Bu çalışmanın konusu, ilk dönem yazılı hadis belgelerinden biri olan Süheyl b. Ebî Sâlih Nüshası'ndaki rivâyetlerin daha sonraki hadis eserlerine nasıl intikal ettiğinin tespiti ve bu bağlamda rivâyet üslubu adına ulaşılan neticelerdir. Bu makalede, bir rivâyeti daha sonraki bir zamanda karşılaşılan benzer rivâyetiyle mukârane etmenin, ezberden nakil, mana ile rivâyet ve rivâyet farklı-lıklarını tahlil gibi konularda karşılaşılacak problemleri çözmede katkı sağlayabileceğine işaret edil-meye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The first written works on literature of hadith in the second century due to Islamic calendar contain valuable information on the method of reporting hadith. This study aims to determine how the reports in the study of Suhayl ibn Abi Salih influenced later works of hadith, and what they added to the discipline. Our study tries to underline how comparison with a similar report of the hadith can help solving problems about reporting from memory, narration by conveying the meaning, and analyzing the contradictions between different reports.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :