Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayi işçilerinin dini yönelimleri ve çalışma tutumları arasındaki ilişki - çorum örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada daha önce geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmış iki ölçek kullanılmıştır. Bunlar inanç boyutu, davranış boyutu ve duygu boyutu olmak üzere üç boyuttan oluşan dini yönelim ölçeği ile Mistik Yönelimli-Teslimiyetçi Çalışma Tutumu, Kolay Kazanç Yönelimli-Hazcı Çalışma Tutumu ve İş Yönelimli-Çileci Çalışma Tutumu olmak üzere üç boyuttan oluşan çalışma tutumu ölçeğidir. Her iki ölçek kullanılarak yapılan analizler aracılığıyla örneklemin dini yönelimleri ile çalışma tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Özet İngilizce :

It is used in this research two scale those are previously done validity-reliability analysis. These are religious tendencies scale that consist of belief dimension, behaviour dimension and feeling dimension and working attitudes scale that consist of Mystic Inclined-Fatalistic Working Attitudes, Easily Income Inclined-Hedonistic Working Attitudes and Working Inclined-Ascetic Working Attitudes. This research examined the relationships between the religious tendencies and working attitudes of the sampling to use both of the scales.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :