Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kelâbâzî nin et-ta arruf li-mezhebi ehli t-tasavvuf adlı eserinin şerhleri ve şârihleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
240
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Kelâbâzi'nin tasavvufla alâkalı olan ve en önemli eseri olarak nitelendirebileceğimiz et-Ta'arruf li-mezhebi ehli't-tasavvuf adlı eserine yapılan şerhler ve bu şerhlerin şârihleri ele alın-mıştır. Erken dönem tasavvufuyla ilgili önemli bir eser olan Ta'arruf'un şerhleriyle ilgili bilgi veril-meden önce Kelâbâzî ve Ta'arruf'un önemi hakkında kısa bilgiler verilecektir. Tasavvufî şerh gele-neğine önemli katkılar sağlayan bu eserlerin önemi, bir tasavvuf klasiğine yapılması dolayısıyla daha da artmaktadır. Bu makalede aynı zamanda şerhlerin el yazmas nüshalarının tespiti ve matbu nüshaları hakkında da bilgiler yer almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article studies the commentaries and commentators of the work titled "Ta'arruf li mezhebi ehli't-tasavvuf", which is a work of Kalâbâzi'nin related to tasawwuf, and which we could consider to the his most significant work. Before providing information about the commentaries of Ta'arruf, which is an essential work pertinent to the early period of tasawwuf, brief information is provided about the importance of Kalâbâzî and Ta'arruf. The importance of these works, which provide significant contributions to the commentary tradition of tasawwuf, further increases with their reference to a classical work of tasawwuf. This article also includes information about the printed copies and determination of the manuscript copies of the commentaries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :