Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hadis kaynaklarındaki tarihe/vâkıaya aykırı rivayetlerin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
240
DOI :
Özet Türkçe :

Hadislerin metin tenkidinde esas alınması gereken kriterler arasında hadis metinlerinin "tarihî bilgi ve vâkıaya arzı" özel bir öneme sahiptir. Bu makalede öncelikle hadis eserlerindeki tarihi bilgi hata-larına örnekler verilmiş, daha sonra da mevzuât eserlerinde tarihe aykırı rivayetlerin nasıl tenkit edildiği, iki örnek eser üzerinden gösterilmiştir. Bu tip rivayetler değerlendirilirken hadisteki genel tenkit metotlarına ilave olarak başka hususlar üzerinde de durulması gerekmektedir. En başta insanların tarihlendirmeye bakış açısı tarihin her devrinde farklı olmuş, çok çeşitli takvimler kulla-nılmıştır. İslâm Tarihi açısından ise Veda Haccına kadar nesi‟ uygulamasının bir şekilde devam etmesi, İslâm Takviminin Hz. Ömer devrinde kabul edilmesi ve bundan önceki olayların sonradan tarihlendirilmesi sayılabilir. Bu durum farklı tarihlendirmelerde önemli bir etken olmuştur.

Özet İngilizce :

Among the hadith text critique, measures of value which are taken into consideration, hadith texts have a special importance in terms of "historical data and fact demonstration". In this article, firstly it is given examples to historical information errors in the hadith works, and then it is showed how historical errors are criticized in the "mevzuât‟ works through examining two sample sources. As assessing such accounts, it should be given importance other points in addition to general critique methods. In this context firstly it can be said that people have different criteria in putting a date in different periods and they used different calendars. In terms of Islamic history, continuing nesi‟ application until the Farewell Pilgrimage, adopting Islamic calendar in the time of Umar, and putting date later on previous events can be counted. This circumstance has important effects on different dates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :