Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

En son vefat eden sahâbî olarak bilinen âmir b. vâsıle el-leysi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düziçi Cumhuriyet Lisesi Müdürü1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, İslâm âlimleri arasında en son vefat eden sahâbî olarak bilinen, Âmir b. Vâsile el-Leysî hakkındaki bazı tartışmalar ele alınmıştır. Çünkü onun sahâbî olup olmadığı, Hz. Peygam-beri görüp görmediği ve ölüm tarihi hakkında farklı bilgiler temel hadis kaynaklarında yer almış-tır. Çalışmaya sahâbî kelimesinin tarifiyle başlanılmış, hadisçilerin ve usulcülerin bu konudaki değerlendirmelerine yer verilmiştir. Hadis aldığı ve kendisinin hadis rivayet ettiği isimler tespit edilerek, onun hadisçiliğine işaret edilmiştir. Ayrıca Âmir b. Vâsile el-Leysî'nin doğum tarihi, onun Hz. Peygamberi görüp görmediği, vefat tarihi ve en son vefat eden sahâbî olup olmadığı hususundaki İslam âlimlerinin görüşleri ele alınmış ve memleketlere göre en son vefat eden sahâbî olarak bilinen kişilerin isimleri kaydedilerek çalışma sona ermiştir.

Özet İngilizce :

In this article, some discussions on Amir B. Vasile el-Leysi -known as the last deceased sahabi among the Islamic intellectuals- were held. Because in the basic hadith sources, different information about whether he was a sahabi or not, whether he saw the prophet or not, and the date of his death, were stated. The research is started with the meaning of the word "Sahabi" and the appreciations of the scholars of hadith and scholars of usül about this subject. His interest of hadith is pointed by identifying from whom he got the hadith and to whom he passed on the hadiths. Besides the comments of the Islamic Intellectuals about the birth date of Amir b. Vasile el Leysi, whether he saw the prophet or not, the date of his date and whether he was the last deceased sahabi or not, were held and the article ends by recording the people who were known as the last deceased companions of Muhammed according to their hometowns.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :