Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çankırı’da mevlevîler ve mesnevîhanlar

Yazar kurumları :
Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlevîlik, Çankırı'da yaklaşık 600 yıl faâliyet gösteren bir tarîkattır. 19. asrın sonlarından itibaren Üveysî silsileden gelen Mevleviler de Çankırı'da irşat faâliyetlerinde bulunmuşlardır. Mevlâna'nın tarîkatı dışında Çankırı'daki bir diğer tesir alanı eserleridir. Köklü bir gelenek olan ve "Mesnevî okuyan" anlamına gelen Mesnevîhanlık, Çankırı'da özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde uygulan-mıştır. Bu çalışmada; Çankırı'da uzun bir geçmişe sahip Mevlevîliğin tarihi süreci, zâviyenin son yüzyılındaki postnişinler, Üveysî silsileden gelen sufiler, Mesnevîhanlar ile bunların, Çankırı'nın siyasi ve sosyo-kültürel hayatına katkıları ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Mavlawi tariqa, approximately 600 years has activated in Chankiri. At the end of the 19th century Uwaysi Mavlawis and "Masnawikhan", reader of Masnawi, has also actived in Chankiri. In this study, the process of Mawlavi Tariqa which has got a long history in Chankiri and zawiya's shaikhs and Uvaysi Mawlavis and Masnawikhans with their political and socia-cultural additions to the Chankiri's social life at the end century of Ottoman, has been studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :