Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arapça da kelime yapısı açısından tartışılan câmid fiiller ve câmidlik sebepleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Arapça'da fiiller, bir takım tasniflere tabi tutulmaktadır. Bu tasniflerden birisi de, câmidlik ve mutasarrıflıktır. Fiillerden tasrifi yapılanlara mutasarrıf; yapılmayanlara da câmid denmektedir. Bu fiiller, yapıları açısından tartışmalara sebep olmaktadır. Bu tartışmaların camidliğe de sebep olabildiği görülmektedir. Bir fiil bir sebepten dolayı câmid olabildiği gibi, birden fazla sebepten dolayı da câmid kabul edilebilmektedir. Diğer camidlik sebepleri arasında, fiil ölümü, hadese ve zaman delalet etmeme, mübalağa manası, harfe benzerlik vb. sayabiliriz. Bu konunun ne derece önemli olduğunu, câmid fiillerin Kur'an, hadis ve Arap şiirlerinde kullanılması ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The verbs in Arabic have been classified. One of them is defectiveness verb ( الجامد ) and conjugation verb ( المتصرف ). These verbs have been discussed in terms of structure. The discussions may have been caused to defectiveness. Not only one verb is a defective verb because of one reason, but also more than one reason. Another reasons of defectiveness is dead of verb, unshowing to t time and occurence, meaning of exaggeration, likening of particle etc. To be used these verbs in Qur'an, hadith and Arabic poetry has demonstrated importance of this subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :