Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1848 mülteciler meselesi örneğinde 19. yüzyıl türk diplomasisi

Yazar kurumları :
MuĢ Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

1848 ihtilal hareketleri sonrasında, Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı Devleti‟ne sığınması, Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında diplomatik krize sebep olmuştur. Bu kriz “Mülteciler Meselesi” olarak anılmaktadır. Bu makalede, Mülteciler Meselesi sırasında Osmanlı Devleti‟nin yürüttüğü diplomasi incelenmiştir. Mülteciler Meselesi, Osmanlı Devleti‟nin mültecilerin Osmanlı topraklarına girmelerine izin vermeleri ile başlamıştır. Bu süreçte Avusturya ve Rusya, Osmanlı Devleti‟nden, kendisine sığınan mültecilerin iade edilmesini talep etmiştir. Bu talep Osmanlı devlet adamları tarafından reddedilince mesele siyasî krize dönüşmüştür. Her iki devlet de mültecilerin hemen iade edilmelerini içeren birer nota vermişlerdir. Bu notalara Osmanlı Devleti tarafından olumsuz cevap verilmiştir. Çünkü böyle bir talebin kabulü Osmanlı Devleti‟nin uluslararası siyasî arenadaki saygınlığına önemli bir darbe olacaktı. Buna bir de Osmanlı devlet felsefesi eklenince, mesele Osmanlı Devleti için oldukça önemli bir hal aldı. Osmanlı devlet adamları bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak bir dış politika izlemiştir. Bunun yanında, her iki devletle de diplomatik ilişkiler sürdürülmeye çalışılmıştır. Bunun için Fuad Efendi önce Bükreş daha sonra da St. Petersburg‟a fevkalade elçi sıfatıyla gönderilmiştir. Fuad Efendi, diplomasinin farklı yöntemlerini kullanarak meselenin seyrini değiştirmiştir. Aynı diplomatik inceliklerle İngiltere ve Fransa‟nın açık destekleri alınmıştır. Bu açık desteklerle Osmanlı Devleti Mülteciler Meselesi‟ni kendi lehine çevirerek istediği şekilde halletmiştir. Bu siyasî olay Osmanlı Devleti‟nin 19. yüzyılda en parlak diplomasi örneği olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.

Özet İngilizce :

After revolutionary movements of 1848, asylum of Hungarian and Polish refugees to Ottaman State caused diplomatic crisis between Ottaman State, Austria and Russia. This crisis has been called as “The Refugees Question”. In this article, the diplomacy that Ottoman State conducted during the Refugees Question has been studied. The Refugees Question had begun when Ottoman State had allowed the refugees to enter her territories. In this process, Austria and Russia requested the return of the refugees from Ottoman State. When this request was refused by the Ottoman Statesmen, the issue turned to a political crisis. Both Austria and Russia delievered notes to Ottoman State including the immediately return of the refugees. The response of Ottoman State to these notes were negative. Because the acceptance of such a request could damage the prestige of Ottoman State in international arena. Additionally, the question became more important for Ottoman State because of her traditional state philosophy. Ottoman statesmen conducted such a foreign policy taking into account these realities. On the other hand, diplomatic relations with both Austria and Russia were tried to maintain. For this, Fuad Efendi was firstly sent to Bucharest and later to St. Petersburg with a degree of extraordinary envoy. Fuad Efendi changed the process of the question by using different ways of diplomacy. Also, the explicit supports of Britain and France were provided through this diplomatic attempts. Ottoman State resolved the question in favour of herself with the help of this explicit supports. This political event has taken its place in the history as the most brilliant case of Ottoman diplomacy in 19. century.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :