Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zemahşerî nin el-keşşâf ında beyân ilminin yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fak., Arap Dili ve Belağati Okutmanı1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Zemahşerî, el-Keşşâf'ında beyân ilminin verilerine çokça yer vermiştir. Bu bağlamda o, Kur'ân'da mecâzın var olduğunu kabul etmiştir. Açıkça mecâz-ı mürsel/ad aktarması, kavramını kullanmasa da âyetlerde asıl anlamla mecazî anlam arasındaki alakalara göndermede bulunmuştur. Zemahşerî aklî mecâzı ise isnâdî mecâz olarak adlandırır. Zemahşerî, teşbih'in kısımlarından bahsetmiş ve teşbih ile istiâre arasındaki farka değinmiştir. Yine o, istiâre lafzını kullanmış, kinâyeyle ilgili açıklamalarda bulunarak kinâye ile ta'riz arasındaki farka değinmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In his work al-Kashshâf, al-Zamakhsharī gave place to the data of the scientific statement. With this statement of his, he accepts the existence of the metaphor in the Quran. Even if he doesn't use the lil metaphor, he mentions the relationship between the methaphorical meaning and main meaning of Notion in the verses of the Quran. He calls the mental metaphor as an attributed metaphor. al-Zamakhsharī, mentions about the parts of the likening and metaphor. He used the word metaphor/isti'are mentioned about allusion and pointed out of the difference between allusion and hint.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :