Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti’nde ermeni cemiyetleri ve ermeni cemiyet-i hayriye-i umûmiyyesi nizamnâmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin bir vatandaşı olarak yaşayan Er-meniler, özellikle son yüzyılda kurdukları cemiyetlerle dikkat çekmektedir. Bu cemiyetlerin çoğu misyonerlerin de etkisiyle devlet aleyhine faaliyet gösteren ce-miyetlerdir. Ancak çalışmamızda ele aldığımız ve nizamnamesini yayımladığımız cemiyet gibi yararlı cemiyetler de bulunmaktadır. Sayıları oldukça az olan bu tür yararlı cemiyetlerden Cemiyet-i Hayriye-i Umûmiye’nin, İstanbul dışında, Mı-sır’da kurulması bir tarafa kuruluş amacı, son yüzyılda Türk-Ermeni münasebetini farklı bir şekilde göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

The Armenians, living as a citizen in the Ottoman Empire for centuries, po-int to communities especially established last century. Most of these communities, against the state influence of missionaries. However, there are also useful commu-nities in our study we published the its statute. The useful communities are quite a few numbers such Cemiyet-i Hayriye-i Umûmiye but the aim of its establishing outside Istanbul, in the Egypyt, it is important to show the relationship of the Tur-kish-Armenian in the last century.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :