Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin çoğulculuk açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede günümüzde artan çoğulculuk söylemleri, Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde zorunlu bir ders olarak yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersleri bağlamında değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. İlk başlıkta ço-ğulculuk olgusu ve onun eğitime yansıması, ilgili literatür incelenerek betimlen-meye çalışılmıştır. İkinci başlıkta DKAB dersleri bağlamında ortaya çıkan çoğul durumlar açıklanmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası mahkeme kararlarıyla birlik-te, çoğulculuk açısından derse yönelik tartışmalar ele alınmıştır. Üçüncü başlıkta ise DKAB dersi bağlamında çoğulculuk açısından pedagojik yaklaşımda gelinen noktayı göstermesi bakımından, 2010 yılında hazırlanan dersin ilköğretim düzeyi öğretim programı incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Söz konusu öğretim programı incelendiğinde kendisinden önceki programlara göre İslam içi çoğulluk bağlamın-da Alevilik öğretimine yer verdiği, objektif olarak diğer dinleri öğretime konu edindiği ve bu nedenlerden dolayı da daha fazla çoğulcu karakter taşıdığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This article basically aims to describe the issue of pluralism in the contex of Religious Culture and Ethics Knowledge courses provided at schools as a compul-sory courses in the level of primary and secondary education in Turkey. In the first title of the article, plurality and pluralism notions and their effects on education are described. Secondly, plural situations that come up in the context of Religious Cul-ture and Ethics Knowledge courses are explained. In addition, debates on the cour-se in related to pluralism with rulings of the national end international court are examined. Thirdly, Curriculum of Primary Religious Culture and Ethics Knowled-ge course prapered in 2010 are examined and evaluated. It is possible to say that this curriculum has more pluralistic character than previous curriculums, because it includes Alewism as a plurality in Islam, and contains other religions objectively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :