Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal sınıfların değişim sürecinde, sendikalar ve sendikaların geleceği

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de özellikle 80'li yıllardan sonra yaşanan küreselleşme ve bilişim teknolojilerinin hızla kullanımı sürecinde istihdamın yapısı üzerinde gözlemlenebilir değişimler meydana getirmiştir. Yeni teknolojilerin devreye girmesiyle niteliksiz işgücü yerini, bilgi düzeyi yüksek, eğitilmiş işgücüne bırakmıştır. İstihdamın yapısındaki bu değişim, çalışma koşullarının değişmesiyle daha da artmıştır. Endüstri sektöründe istihdam azalırken, daha çok nitelikli işgücü gibi sendikaya çok az ilgi duyanların yer aldığı hizmet sektöründeki istihdam artışı ve ortaya çıkan yeni çalışma türleri (esnek/kısmi zamanlı çalışma gibi) sendikalar için geçmişte olduğundan daha etkili bir örgütlenme sorununu ortaya çıkarmıştır. Yaşanan bu değişimler, Dünya'da ve Türkiye'deki sendikal yapılarda köklü bir değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Klasik sendikal yapılanmaların günümüz çalışanlarına ve toplumun beklentilerine çözüm üretmekte yetersiz kaldıkları görülmektedir. Bu çalışmamızda yeni sendikal yapının nasıl olması gerektiği yönünde, inceleme ve araştırmalar ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Globalism, especially after 1980s, has caused variations in the structure of employment in Turkey like the entire world. Labor demand characteristics have changed, i.e. unskilled labor has been replaced by highly knowledgeable, educated labor due to the adaptation of new technologies. The variations in labor structure have been further spurred by the variations in working conditions. The decline of industry employment, the increase of service sector employment in which the qualified workforce shows less interest in the unions and the new working models (e.g. flexible/partial time employment) aggravated the problem of effective organizations of unions. All of today's changes have made it necessary a fundamental change in the World and Turkey's union structures. Classical union formations are incompetent to solve the problems of today's workers and society's expectations. In this working, investigations and researches are shown concerning the formation of new union structures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :