Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taşeronlaşmaya ilişkin yargi kararlari karşisinda idarenin kayitsizliği sorunu üzerine hukuk devleti anlayişi bağlaminda bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tunceli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz modern devletlerinin birçoğunun anayasasında temel bir ilke olarak yer alan “hukuk devleti” tasarımı, mutlak monarşilerin zorba yönetimini dizginlemek üzere tarihsel olarak siyasal planda gelişen bir anlayışa yaslanmaktadır. Yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda anayasal düzenin temel niteliği olarak formüle edilmiş olan “hukuk devleti” anlayışı, “hukuk güvenliği”, “idarenin işlemlerinin yargı denetimine tabi olması” gibi unsurlarla içeriklenmiş bir ilkeler bütünüdür. Birçok Anayasa Mahkemesi kararında titizlikle betimlenmiş olan “hukuk devleti” anlayışını değersizleştiren etkenlerden biri olarak “idarenin yargı kararlarını işlevsizleştirerek onlara uymaması”, bu çalışmanın temel sorunsalı olarak görülmüştür. Üç yıl önce başlayan ve binlerce taşeron işçisini ilgilendiren, artık kesinleşmiş olan yargı kararları karşısında idarenin kayıtsız kalması, “hukuk devleti” anlayışı ekseninde ele alınmış; odak grup görüşmesi yöntemiyle yapılan bir alan çalışmasıyla desteklenerek analiz edilmiştir. Hukuk devleti anlayışının iç tutarlılığını da bir bakıma sorgulamış olan bu çalışma, yargı kararlarına idarenin uymaması durumunda müracaat edilebilecek hukuki olanakların neler olabileceğini de göstermeye çalışmıştır.

Özet İngilizce :

The imagination of “the rule of law” which is included in most of the modern state’s constitutions is based on the idea which has been formed historically on the political ground to curb the tyranny of absolute monarchy. For more than a half century, “rule of law” perception which has been formulated in the Constitution of Turkey a fundamental feature of constitutional system is a set of principles including “law security” and judicial review for auditing of administrative activities. Although rule of law perception has been highlihted meticulously in many decisions by the Supreme Court, administration disregards the court decisions and does not obey them. This issue which is just one of the factors disregarding rule of law is the main research question of this study. This study specifically examines administration’s disregard the court decisions dating back three years and regarding thousands of subcontracting workers from the role of law perpective, and presents an analysis of the findings gathered in a fieldwork by employing focus group interviews.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :