Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendika-siyaset ilişkisinin teorik çerçevesi ve günümüzdeki düzeyi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, sendikaların ekonomik, sosyal ve siyasal fonksiyonu içinde özellikle siyasal fonksiyonu ele alınmıştır. Sendikaların “siyasal faaliyetlerde” bulunması, amaçlarına erişebilmeleri için gereklidir. Bu anlamda sendikaların hiçbir şekilde siyasetin dışında kalmaları mümkün değildir. Siyasal partilerle kurulan ilişkilerin boyutu ise sendikaların örgütlenme felsefelerine göre değişebilmektedir. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, sendika-siyasi parti ilişkilerinde günümüze kadar üç model ortaya çıkmıştır: “bağımsız model”,“bağımlı model” ve “ara bağımlı model”. 1980 sonrası yıllarda, sendika-siyasal parti ilişkilerinde önemli değişiklikler olduğu gözlemlenmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it’s argued that particularly political function among economic, social and political functions oft Trade unions . Unions political activities are essential in order to reach their goals. From this point of view, in any circumstances,unions can not be outsite of political processes. The dimensions of these relations can change in accordance with organization philosophy of trade unions. When we look at actual practices, in the world, three models are distinguishable in terms of in the relations of trade union-political party, namely “independent model”, “dependent model” and “interdependent model”. After the 1980’s, It’s observed that important changes which taken place in the relations of trade unions-political parties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :