Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinin türkiye’de çalışanların örgütlenmesinde ortaya çıkardığı belli başlı sorunlar üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, küreselleşme sürecinin Türkiye'de çalışanların örgütlenmesinde ortaya çıkardığı belli başlı sorunları ortaya çıkarmak biçiminde belirlenmiştir. Araştırma literatür tarama modeliyle yapılmış betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma kapsamında önce modernleşme, postmodernizm, küreselleşme kavramları ile ilgili kavramsal bir çerçeve çizilmiştir. Arkasından modernleşme ve küreselleşme süreçleri içinde çalışma yaşamında, iş yaşamında ortaya çıkan değişiklikler ve bu değişikliklere bağlı olarak çalışanların örgütlenmesinde ortaya çıkan belli başlı sorunlar ile ilgili saptamalarda bulunulmuştur. Daha sonra da Türkiye'nin kendine özgü modernleşme, kapitalistleşme süreci ile ilgili temel bulgulara yer verilmiş; Türkiye'nin kapitalistleşme sürecine geç girmesi nedeniyle ve çalışanların henüz temel örgütlenme hakkına, sosyal güvenceye kavuşamadığı bir noktada içine girilen küreselleşme sürecinin iş yaşamında ve sendikal örgütlenme alanında ortaya çıkardığı sorunlara yer verilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde ise sendikal hareketin küreselleşme sürecinde yaşadığı belli başlı sorunlarla baş edebilmesi için bazı önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to the determine to uncover form of major problem in the organization of workers in Turkey. The study is descriptive study made of literature research model.In this scope of research, a conceptual frame work related to modernism and post modernism, concept of globalization is run at first. Afterwards, determination was made on arising issues about changes according on the working life and business life through the process of modernization and globalization, and problems post by these changes. Then, problems revealed in working life and union organization field by the time workers didn't have rights of fundamental organization and social security yet because of Turkey's late introduction to capitalization process were presented. Several recommendations to cope with union movements problems during globalizations process were given at conclusion and recommendation section.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :