Yıl 2007, Cilt: 62 Sayı : 03 Sayfalar 269 - 290 2007-03-01
Ortaklık Mevzuatı İtibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Avrupa Toplulukları Yargısında Tam Yargı Davası Açabilmeleri: Yedaş Davası Örneğinde Hukuksal Bir Analiz
ORTAKLIK MEVZUATI İTİBARIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN AVRUPA TOPLULUKLARI YARGISINDA TAM YARGI DAVASI AÇABİLMELERİ: YEDAŞ DAVASI ÖRNEĞİNDE HUKUKSAL BİR ANALİZ
Kamuran REÇBER
15 261

Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir ortaklık mevzuatı oluşturulmuştur. Bu mevzuata istinaden Türkiye ile AT arasında meydana gelen uyuşmazlıklara ilişkin düzenlemeler gerek Ankara Anlaşması’nda gerek 1/95 Sayılı Gümrük Birliği Kararı’nda mevcuttur. Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık mevzuatından olumsuz etkilenmeleri halinde, bu mevzuat, gerçek ve tüzel kişilerin nereye, nasıl ve ne şekilde dava açmaları (müracaat etmeleri) gerektiğine yönelik doğrudan bir düzenleme içermemektedir. Böyle olmakla birlikte, Yedaş firması, Gümrük Birliği Kararı’nın yürürlüğe girmesinden sonra bu Karardan zarar gördüğü gerekçesiyle Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi önünde tazminat davası açmıştır.

Anahtar Kelimeler

ARAT, Tuğrul (1989), Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (Ankara: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi No: 3).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2007
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2007


Makalenin Yazarları
Kamuran REÇBER