Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of banking currency risk on the supply of loans: a mathematical model

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

This paper presents a mathematical model, which examines how the effect of monetary policy on supply of bank loans depends on currency mismatches in banks’ balance sheets. The model explores bank lending channel would be operative when banks, with a low risk perception, finance government through securities by their foreign denominated sources of borrowing, which results in currency risk. In this sense, the importance of the quality of banks’ external finance that are supposed to replace lost deposits are also emphasized. In order to highlight these implications of the model for Turkey before the crises in 2000-2001, these assumptions, in particular, are discussed throughout the paper.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 Bu makale, para politikalarının banka kredi arzına olan etkilerinin, bankaların bilançolarındaki para cinsi uyumsuzluğuna ne şekilde bağlı bulunduğunu inceleyen bir matematiksel model sunmaktadır. Model, zayıf bir risk algılamasına sahip bankaların  kur riskine neden olan yabancı para cinsinden edinilen dış kaynaklar ile kamu kesimini menkul değerler alımı yoluyla finanse etmesi durumunda,  banka ödünç verme kanalının işlerlik kazanabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, mevduatlardaki azalmanın yerine geçmesi gereken bankaların dış kaynaklarının önemi de vurgulanmaktadır. Bu varsayımlar, modelin, özellikle 2000-2001 krizleri öncesi Türkiye için uygulamalarının önemini vurgulamak için çalışmanın tüm aşamalarında tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :