Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The basic dilemmas of the modernist development paradigm’s view towards culture

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Especially after the 1990s, as a result of the shortcomings that the modernist development paradigm features, the deficiencies of the modernist development paradigm concerning issues such as women’s problems, ethnicity, and minority rights have been scrutinised. In this framework, the way the modernist development paradigm views culture has also been questioned. Social scientists have generally examined the modernist development paradigm’s way of viewing culture implicitly under different disciplines and different dimensions. In this study, under the light of these studies, we aim to put forward explicitly the basic dilemmas of this view.

Özet İngilizce :

Özellikle 1990’lı yılların sonunda, modernist kalkınma paradigmasının kadın sorunu, etnisite, azınlık hakları gibi çeşitli konulara bakış biçimi mercek altına alınmıştır. Bu çerçevede, modernist kalkınma paradigmasının kültüre bakış biçimi de sorgulanmıştır. Pek çok sosyal bilimci modernist kalkınma paradigmasının kültüre bakışını örtük olarak farklı disiplinler altında ve farklı boyutlar çerçevesinde incelemiştir. Bu çalışmada ise, bu bu bilgiler ışığında, bu paradigmanın kültüre bakış biçiminin temel açmazlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :