Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parekendecilik hizmetlerinde kalite

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Düzce İlin’de bir süpermarket müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, süpermarketlerde sunulan hizmetlerin kalitesini, müşteri beklentileri ve algılamalarından faydalanarak ölçmektir. Hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL kalite modelinden faydalanılmıştır. Anketle elde edilen veriler SPSS 10.0’da değerlendirilmiştir. Yapılan FAKTÖR Analizi sonucu, “Personelin Müşterilerle Olan Diyalogu”, “Perakendecilik Politikaları”, “Müşteriye Yönelik Kolaylıklar”, “Fiziki Unsurlar” ve “Sorun Giderme” şeklinde beş boyut belirlenmiştir. Yapılan MANOVA Analizi sonucu, müşterilerin demografik özelliklerine bağlı olarak bazı hizmetlerin farklı algılandığı saptanmıştır

Özet İngilizce :

This study was done on the customers of a supermarket in Duzce city. The research aims at measuring the quality of the services in supermarkets making use of the customers’ perceptions and expectations. SERVQUAL quality model was used in order to measure the quality of service. The data derived from the questionnaire were evaluated in SPSS 10.0. As a consequence of the FACTOR analysis, five dimensions were determined. These dimensions are: “personel’s dialogue with the customers”, “retailing policies”, “facilities for the customers”, “physical elements” and “solving the problems”. As a consequence of the MANOVA analysis, it was seen that some services are perceived differently depending on the demographic features of the customers.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :