Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmeciliğinde pazar yönlülük ve pazar yönlülük performans ilişkisi üzerine bir araştırma ve sonuçları

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Erciyes Üniversitesi2
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

 

Pazar yönlülük, pazarlama anlayışının uygulanması olarak kabul edilmektedir. Yönetsel açıdan ele alındığında, pazar yönlülüğün (1) bilginin toplanması, (2) bilginin yayımı ve (3) tepkinin oluşturulması boyutları bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin pazar yönlülüklerini, pazar yönlülükleri ile performansları arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere, 2002 yılında bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada orijinali Kohli ve Jaworski (1990) tarafından geliştirilen MARKOR ölçeğini biraz daha geliştiren Matsuno, Mentzer ve Rentz’in (2000) yeni ölçeği kullanılmıştır. Türkçe’ye çevrilen ölçek, otel işletmeciliğine uyarlanmıştır. Araştırma sonunda, yıldız sayısı (dört ve beş) ve yönetim türü (zincir, grup ve bağımsız) bakımından otel işletmelerinin pazar yönlülüklerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  Ayrıca, pazar yönlülük  ile performans arasında istatistiki açıdan anlamlı pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Market orientation is considered as the implementation of marketing philosophy. From managerial perspective, market orientation has three dimensions: 1) market intelligence, 2) dissemination of intelligence, and 3) responsiveness. In order to determine market orientation level of hotel companies and relationship between market orientation and performance of hotels, a survey research was conducted at four and five star hotels operating in Turkey in 2002. The original MARKOR (market orientation) scale was suggested by Kohli and Jaworski (1990), but in the survey, improved version of MARKOR scale developed by Matsuno, Mentzer and Rentz (2000) was used. The improved version having been translated into Turkish was adapted to hotel business. At the end of the research, it is found that market orientation of hotels is statistically different with respect to the type of management (chain, group and independent) and star of the hotel (four and five). Furthermore, statistically significant positive relationship between market orientation and performance of the hotels was determined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :