Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Markanın algılanan sembolik boyutları: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi1, Afyon Kocatepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin satın alma kararlarında marka önemli bir araçtır. Pek çok tüketici ürünün fonksiyonel yararları yanında markaya dayalı bir tercihte bulunmaktadır. Bu nedenle markanın tüketiciler tarafından nasıl algılandığının bilinmesi, işletmeler açısından önemli bir konu haline gelmiştir. İşletmeler kendi marka imajlarını güçlendirmek amacıyla, marka stratejilerine gittikçe daha fazla ağırlık vermektedirler. Bu çabalarda markanın sembolik boyutlarının öne çıkarıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin markanın sembolik boyutlarını nasıl algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, markanın algılanmasında belirli boyutlar oluşabileceğini göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca, markanın algılanan sembolik boyutlarının cevaplayıcıların cinsiyetlerine ve eğitim gördükleri üniversiteye göre farklılık gösterdiği de ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Brand is an important tool in buying behavior of consumers. Very much consumer choose according to brand besides functional benefits. Therefore knowing a brand perceive from consumers is an important issue for companies. Firms attach importance to their brand strategies gradually more for strenghten their brand image. It is seen that symbolic dimensions of brand to be considered at these efforts. The aim of this study is to determine how the university students perceive symbolic dimensions of brand. Research results indicate that there may be specific dimensions at brand perception. Also, perceived symbolic dimensions of brand have difference according to gender and their universities of the students.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :