Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliye politikalarının doğrusal etkileri ve etkinliği: teori ve ampirik çalışmalar üzerine notlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada maliye politikalarının doğrusal etkilerine ilişkin teorik ve ampirik literatür incelenmektedir. Bu amaçla, ilk olarak maliye politikalarının doğrusal etkileri beş temel makro iktisat okulu kapsamında ele alınmaktadır. Daha sonra, politika şokları ile çeşitli makro ekonomik değişkenler arasında doğrusal bir nedensellik olduğunu varsayan VAR modelleri özetlenmektedir. Son olarak, maliye politikalarının doğrusal etkilerini birkaç istisnai durum dışında doğrulayan söz konusu modellerin politika etkinliği konusundaki çelişkili bulguları değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

This paper reviews the theoretical and empirical literature on the linear effects of fiscal policy. For this purpose at first the linear effects of fiscal policy are discussed in the light of five major macroeconomics schools. Then the VAR studies are summarized which extensively assume a linear causality between policy shocks and various macroeconomic variables. Finally, the conflicting effectiveness findings of the models are evaluated under the strong agreement of linearity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :